background
logotype

H.vormsel


 

Als kinderen de leeftijd van twaalf jaar bereiken, gebeurt er heel wat. De grote school komt in zicht, de puberteit kondigt zich aan, kortom twaalf jaar worden is een scharniermoment in het leven van kinderen en ouders.

Voor christenen is dit traditioneel ook de leeftijd waarop jongeren gevormd kunnen worden. Als parochie willen  wij dan ook het sacrament van het vormsel aanbieden aan hen die dit graag ontvangen. 

 

Omwille van herstructureringen in ons bisdom is er niet langer meer één vormselviering per parochie, maar worden sommige parochies samengevoegd.

Concreet betekent dit dat de geloofskern Westmeerbeek Sint Michiel en de geloofskern Sint Hubertus Ramsel voortaan één vormselviering krijgen. Het ene jaar in Westmeerbeek en het andere jaar in Ramsel.

 

LET WEL

De catechese zelf en de voorbereidende vieringen blijven in de eigen geloofskern.

 

 

 

 

Graag meer info

Bel of mail Renilde Haesevoets, Parochieassistente

0484 85 10 18

renilde.haesevoets@priscaenaquila

 

2024  parochiewestmeerbeek   globbers joomla templates